Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid

Geldend van 08-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid
Citeertitel Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  2. de Jeugdwet
  3. de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015 Onbekend

23-12-2014

Moerdijkse Bode week 2, 2015

Onbekend