Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP)

Geldend van 16-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP)
Citeertitel Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen
  2. Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2014 06-01-2014 Nieuwe regeling

25-09-2014

Moerdijkse Bode week 42, 2014

Onbekend