Regeling vervallen per 22-10-2016

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 21-10-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015
Citeertitel Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 156 Gemeentewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 / Bijlagen 1 t/m 4 zijn te raadplegen in het Gemeenteblad van 30 december 2014 zie bijlagenummer : 21305 en 21306

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 22-10-2016 Nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad, 30 december 2014

Collegebesluit 23 december 2014