Regeling vervallen per 01-01-2019

Beleidsregel reclame

Geldend van 08-01-2016 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel reclame
Citeertitel Beleidsregel reclame
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, Algemene plaatselijke verordening, Bouwverordening, Monumentenwet, Erfgoedverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de regels ten aanzien van reclame?

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2016 01-01-2019 regelgeving voor reclame en uitstallingen in 8 winkelcentra buiten de binnenstad

15-12-2015

Gemeenteblad 7 januari 2016

cb 2015-12.15
13-02-2014 08-01-2016 wijziging artikel 2 en 3

28-01-2014

Gemeenteblad 12-02-2014

cb 2014-02.28
27-05-2010 13-02-2014 Nieuwe regeling

17-05-2010

De Peperbus 19/05/2010

cb 2010-05.075