Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015
Citeertitel Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2014-35
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-24038

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 149 en 156 en de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Onbekend

02-12-2014

www.maassluis.nl en www.overheid.nl

ADV-14-02337