Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk

Geldend van 27-01-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk
Citeertitel Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2010 Nieuwe regeling

21-01-2010

Moerdijkse Bode

207842