Regeling vervallen per 01-01-2016

Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005
Citeertitel Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Subsidieverordening Jeugdzorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Kaderwet bestuur
  2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Orgaan Amsterdam
  3. Wet op de Jeugdzorg van 1 januari 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg wordt het ROA ook verantwoordelijk voor de planning en financiering van de (gezins)voogdij en de jeugdreclassering binnen de regio Amsterdm.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 01-01-2016 Nieuwe regeling

14-12-2004

Onbekend

2004/39