Regeling vervallen per 01-01-2024

Keur Wetterskip Fryslân 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Keur Wetterskip Fryslân 2013
Citeertitel Keur Wetterskip Fryslân 2013
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2024 Onbekend

13-11-2012

Leeuwarder courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden

Onbekend