Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015

Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.13 tot en met 2.17
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.3.6
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.6.6
  4. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende kracht geldt voor artikel 30 en toelichting op artikel 30. De wijziging van art. 21 en de toelichting hierop werkt terug tot en met 1 maart 2016. De wijziging van art. 2 en de toelichting op art. 2 en 11 werkt terug tot en met 1 april 2016. De wijziging van art. 22 en 45 en de toelichtingen hierop werkt terug tot en met 1 mei 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017 01-01-2018 art. 40

01-06-2017

gmb-2017-122415

Gemeenteblad 2017, nummer 89