Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Uden 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Uden 2015
Citeertitel Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Uden 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij inwerktreding van de nieuwe verordening is op grond van artikel 7.9 van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja, nadere regels, delegatie ex art. 156 Gem.wet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2018 Nieuwe regeling

09-10-2014

Gemeenteblad 2014-47, 12-11-2014

14.104524