Regeling vervallen per 29-12-2018

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Geldend van 17-10-2014 t/m 28-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting
Citeertitel Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp 140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. APV Hoorn 2010, art. 3:3
  2. Gemeentewet
  3. Awb, titel 4.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat deze inwerking is getreden op 1 januari 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2014 29-12-2018 nieuwe regeling

16-12-2009

Gemeenteblad 57790

corsanummer 09.60506