Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca 2014-2018

Geldend van 02-10-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca 2014-2018
Citeertitel Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca 2014-2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank en Horecawet, artikel 43a
  2. Inspraakverordening gemeente Brummen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2014 nieuwe regeling

18-09-2014

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 01-10-2014

RB14.0045