Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunnik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013
Citeertitel Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Onderhoud gemeentegrond
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 1:3 vierde lid Algemene wet bestuursrecht
  2. Art. 160 eerste lid Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2013 Nieuwe regeling

11-06-2013

Nieuwsbode, 3 juli 2013

Onbekend