Regeling vervallen per 01-01-2016

Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005
Citeertitel Tijdelijke subsidieverordening zorgaanbieders jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2005
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de Jeugdzorg
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

een aantal ontwikkelingen die zich in het zorgaanbod in jeugdzorg hebben voorgedaan;de behoefte van de Stadsregio om meer te kunnen sturen op de besteding van de middelen voor zorgaanbod in jeugdzorg.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 01-01-2016 Nieuw

13-12-2011

Nieuws dagelijks bestuur / Regiojournaal

2011/48