Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017

Geldend van 24-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017
Citeertitel Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 1.4 Algemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2017 nieuwe regeling

20-02-2016

Gemeenteblad, jaargang 2017 nummer 10858

Onbekend.
11-11-2015 24-01-2017 nieuwe regeling

13-10-2015

De Noordwijker, 10-11-2015

Onbekend.
01-09-2014 10-11-2015 nieuwe regeling

05-08-2014

GVOP

Onbekend.