Regeling vervallen per 02-07-2020

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Hattem

Geldend van 28-08-2014 t/m 01-07-2020 met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Hattem
Citeertitel Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Hattem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen.
  2. Wet bescherming persoonsgegevens.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2014 06-01-2014 02-07-2020 nieuwe regeling en intrekking oude verordening: GBA-Beheerregeling van 20-07-2014.

22-07-2014

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad (GVOP), 27-08-2014

22-07-2014/3 nr. 201406108