Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden

Geldend van 28-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden
Citeertitel Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 147, lid 1 Gemeentewet
  2. Artikel 8 Wet Werk en Bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling

26-02-2012

De Wolder Courant

2012 - III / 6