Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Geldend van 17-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland
Citeertitel Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 124h; Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2014 Nieuwe regeling

25-04-2014

Provinciaal blad, 2014, 324

14004169