Regeling vervallen per 24-11-2023

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland

Geldend van 17-05-2014 t/m 23-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland
Citeertitel Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 124h; Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangen door Verordening systematische toezichtinformatie provincie Zeeland 2024

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2014 24-11-2023 Nieuwe regeling

25-04-2014

Provinciaal blad, 2014, 324

14004169