Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Vaals 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Vaals 2013
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Vaals 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening art. 213a gemeentewet 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 nieuwe regeling

16-12-2013

Vaalser Weekblad, 20-12-2013

DGOD130046