Beleidsregels met betrekking tot subsidieaanvragen van bewoners en bewonersorganisaties voor een financiële bijdrage in het kader van het gemeentelijk kernenbeleid

Geldend van 11-07-2014 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels met betrekking tot subsidieaanvragen van bewoners en bewonersorganisaties voor een financiële bijdrage in het kader van het gemeentelijk kernenbeleid
Citeertitel Beleidsregel subsidieaanvragen bewoners en bewonersorganisaties
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013, artikel 2, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2014 nieuwe regeling

24-06-2014

Gemeenteblad, 10-07-2014 nr. 38520

Onbekend