Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest

Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunschoten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2017-40533

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze gemeenschappelijke regeling, vervalt de gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 01-01-2017 nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeentekrant, 02-07-2014

2993