verordening cliëntenparticipatie WWB 2004

Geldend van 14-09-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling verordening cliëntenparticipatie WWB 2004
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WWB 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, artikel 47
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet, artikel 150

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2010 Nieuwe regeling

21-10-2004

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000712