beleidsregel ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet

Geldend van 26-06-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling beleidsregel ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet
Citeertitel beleidsregel ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gelet op:
  2. 1.0:v:BWBR0002458

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2014 Nieuwe regeling

22-05-2014

Moerdijkse Bode week 26, 2014

Onbekend