Regeling vervallen per 15-02-2023

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Geldend van 13-07-2020 t/m 14-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 10-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;
Citeertitel Legesverordening waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artt. 110 en 115

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2020 10-07-2020 15-02-2023 wijziging tarieventabel

08-07-2020

wsb-2020-7722

310008
04-03-2015 01-03-2015 13-07-2020 wijziging tarieventabel

25-02-2015

Waterschapsblad 2015, 1629

15IT001737
02-07-2014 04-03-2015 nieuwe regeling

14-05-2014

Waterschapsblad

13IT022485