Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven,

Geldend van 31-10-2000 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven,
Citeertitel Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art.3, lid 3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regels betreft nadere regels ter uitvoering van artikel 3.3.3 APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2000 Geen. Publicatie via CVDR

31-10-2000

Zandvoortse courant

Onbekend