Wegsleepverordening Gilze en Rijen 2014

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wegsleepverordening Gilze en Rijen 2014
Citeertitel Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Parkeren
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit wegslepen van voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014 Onbekend

28-04-2014

Onbekend

Onbekend