Subsidieverordening cultureel erfgoed Berkelland 2010

Geldend van 27-01-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening cultureel erfgoed Berkelland 2010
Citeertitel Subsidieverordening cultureel erfgoed Berkelland 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuusrecht, afdeling 3.4
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Monumentenwet 1988

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening cultureel erfgoed Berkelland 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2010 nieuwe regeling

27-01-2010

Berkelbericht,02-02-2010

Raadsvergadering 27 januari 2010, collegevoorstel 17 december 2009