Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 29-05-2013 t/m 05-02-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie bezwaarschriften
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 84
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7.13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 23 bevat een overgangsbepaling. De Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019 18-02-2021 Wijz. artt. 13, 15 en 16

22-01-2019

gmb-2019-26021

Z/18/21195
29-05-2013 06-02-2019 nieuwe regeling

11-02-2013

De Wassenaarse krant, 28-5-2013

513