Regeling vervallen per 18-02-2021

Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 06-02-2019 t/m 17-02-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie bezwaarschriften
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 1e wijziging is mede vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019 18-02-2021 Wijz. artt. 13, 15 en 16

22-01-2019

gmb-2019-26021

Z/18/21195
29-05-2013 06-02-2019 nieuwe regeling

11-02-2013

De Wassenaarse krant, 28-5-2013

513