Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Groningen (Gr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoofdstuk V bevat een overgangsbepaling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 nieuwe regeling

26-11-2013

Gemeenteblad, 2013, 137

HV 13.4027627