Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014

Geldend van 12-04-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014
Citeertitel Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013, artikel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2014 Nieuwe regeling

01-04-2014

Gemeenteblad nr. 20379 , 11-04-2014

Onbekend