Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van standplaatsen 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van standplaatsen 2014
Citeertitel Verordening standplaatsrecht 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp standplaatsrechten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen. Deze regeling vervangt de Verordening standplaatsrecht 2013. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling

05-11-2013

Onbekend.

Onbekend.