Algemene subsidieverordening Raalte 2014

Geldend van 08-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Raalte 2014
Citeertitel Algemene subsidieverordening Raalte 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2014 nieuwe regeling

24-04-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 23728

4826