Verordening subsidiering groene daken gemeente Soest

Geldend van 02-04-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Soest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening subsidiering groene daken gemeente Soest
Citeertitel Verordening subsidiering groene daken gemeente Soest
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp hemelwater
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet en titel 4.2 Awb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2014 Onbekend

13-02-2014

Soester Courant 19-2-2014

RB 14-01 (verseon 1090803)