Regeling vervallen per 01-03-2017

Regeling betaald parkeren 2014

Geldend van 02-11-2016 t/m 28-02-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling betaald parkeren 2014
Citeertitel Regeling betaald parkeren 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 225 en 234, tweede lid onder a
  2. artikel 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging onderdeel 1, (toevoeging parkeerterreinen Burense Poort en Poort van Santwijck, afvoering Molenstraatje)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2016 01-03-2017 gewijzigde regeling

08-09-2016

gemeenteblad 1-11-16, nr. 150866

Regelgevingregister 2016, nr. 8.04
20-03-2014 02-11-2016 nieuwe regeling

03-03-2014

Tiel actueel, 19-03-2014

Regelgevingregister 2014, nr. 18.03