Regeling vervallen per 01-03-2017

Regeling betaald parkeren 2014

Geldend van 20-03-2014 t/m 01-11-2016

Intitulé

Regeling betaald parkeren 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel;

gelet op artikel 225 en 234, tweede lid onder a van de Gemeentewet en artikel 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

besluit:

onder intrekking van de huidige Regeling betaald parkeren vast te stellen de volgende Regeling betaald parkeren 2014:

 • 1. Als plaatsen (weggedeelten en terreinen) waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd aan te wijzen:

  • a.

   de volgende straten:

   Achterweg, Ambtmanstraat, Binnenmolenstraat, 1e Bleekveldstraat, Damstraat, Gasthuisstraat, Hoogeinde, Kalverbos, Kromme Elleboog, Molenstraatje, Oliemolenwal, St. Walburg, St. Walburgbinnensingel, St. Walburgkerkpad, Vleesstraat, Westluidensestraat, Zoutkeetstraatje

   en

  • b.

   de volgende parkeerterreinen:

   1e Bleekveldstraat, Burgemeester Hasselmanplein, Het Taluud, Oude Haven, Veemarkt en Waalkade/Veerweg, waarbij de Oude Haven wordt aangewezen als parkeerterrein, waarop Kentekenparkeren van toepassing is.

 • 2. de tijdstippen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting op vorengenoemde plaatsen geparkeerd mag worden, vast te stellen op:

  • maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

  • donderdag van 08.00 uur tot 21.00 uur

  • aangewezen koopzondagen

 • 3. dat het inwerking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntgeld, zoals aangegeven op de parkeerapparatuur, dan wel, indien de betreffende parkeerapparatuur dit mogelijk maakt, door middel van gebruikmaking van een pinpas of chipkaart.

 • 4. dat, indien bij het betaald-parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur, welke na het inwerpen van muntstukken, dan wel betaling met een pinpas of chipcard, een parkeerkaartje afgeeft, dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig dient te worden aangebracht.

 • 5. dat, in afwijking van het bepaalde onder punt 4 van deze regeling, het inwerking stellen van de parkeerapparatuur tevens kan geschieden door het via de telefoon, dan wel via een daartoe verstrekte elektronische kaart, inloggen op de centrale computers van de bedrijven, aangesloten bij het Service Huis Parkeer- en Verblijfsrechten (SVPH), waarmee de gemeente Tiel een contract heeft gesloten voor deze dienst.

  De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan genoemde bedrijven.

  Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van genoemde bedrijven in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, eerste lid van de vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelasting

 • 6. dat de vergunning, om te mogen parkeren bij parkeerapparatuur, zonder dat de parkeerbelasting betaald behoeft te worden, op een van buitenaf zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig dient te worden aangebracht.

 • 7. dat het voorgaande besluit betreffende de aanwijzing van de plaatsen, tijdstip en wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, wordt ingetrokken, met dien verstande, dat deze van toepassing blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

 • 8. dat dit besluit in werking treedt met ingang de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Tiel, 3 maart 2014

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,