Beleidsregels Nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen gemeente Bernheze

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen gemeente Bernheze
Citeertitel Beleidsregels Nadeelcompensatie bij het verlggen van kabels en leidingen gemeente Bernheze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 15 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2013 (AVOI)
  2. 1.0:v:BWBR0005537&artikel=Titel 4.5 en artikel 3:4 en 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2014 Nieuwe regeling

09-07-2013

Bernhezer, 12 maart 2013

2013