Regeling vervallen per 01-01-2018

Algemene regel waterkwantiteit: recreatief medegebruik

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Algemene regel waterkwantiteit: recreatief medegebruik
Citeertitel Algemene regel waterkwantiteit: recreatief medegebruik
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp waterbeheer
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.9, Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2018 Nieuwe regeling

03-12-2013

Dagblad De Limburger, 24 december 2013

Dagblad De Gelderlander, 24 december 2013

2013.26717