Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 19-12-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen
Citeertitel Uitvoeringsbeleid tijdelijke reclame gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. handhavingsprotocol

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013 nieuwe regelgeving

11-06-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 51 - 18 december 2013

11062013