Paracommerciebeleid 2013 gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 19-12-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Paracommerciebeleid 2013 gemeente Sittard-Geleen
Citeertitel Paracommerciebeleid 2013 gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4 Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tevens vastgesteld door burgemeester op 13 december 2013 voor zover het zijn bevoegdheden betreft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013 nieuwe regtelgeving

12-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 51 - 18 december 2013

12122013