Regeling vervallen per 15-03-2012

Financiële verordening van het Regionaal Orgaan Amsterdam per 1 januari 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m 14-03-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Financiële verordening van het Regionaal Orgaan Amsterdam per 1 januari 2006
Citeertitel Financiële verordening Regionaal Amsterdam
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Financieel beleid, financieel beheer, inrichting van de financiële organisatie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006 15-03-2012 Nieuwe regeling

13-12-2005

Nieuws Regiojournaal / nieuws DB

2005/28