De Welstandsnota 2013

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rhenen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling De Welstandsnota 2013
Citeertitel Welstandsnota 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-21758

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12 en 12a
  2. 1.0:c:BWBR0005181&artikel=12a&g=2013-04-23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2013 nieuwe nota

23-04-2013

Rhenense Betuwse Courant 15 mei 2013

verord. 690