Peilbesluit Schenge

Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Peilbesluit Schenge
Citeertitel Peilbesluit Schenge
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp waterbeheer
Externe bijlagen exb-2017-21919 exb-2017-21920 exb-2017-21921

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, art. 5.2
  2. Waterverordening Zeeland, Hoofdstuk 5, Paragraaf 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2013 nieuw besluit

12-12-2013

PZC, 20 december 2013

2013025947