Regeling algemene dienst Holland Rijnland

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regeling algemene dienst Holland Rijnland
Citeertitel Regeling algemene dienst
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Geen.
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Rechtspositieregeling Holland Rijnland, art. 2:1A, art. 2:1B
  2. Delegatiebesluit Holland Rijnland, art. 1 sub g

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013 Onbekend

28-10-2013

Website Holland Rijnland en Gemeentelijke pagina's deelnemende gemeenten

Onbekend