Regeling vervallen per 01-01-2015

Ondermandaat aan de administratief medewerker Kanteling WMO van het team Zorg binnen het cluster Sociale Zaken.

Geldend van 12-12-2013 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ondermandaat aan de administratief medewerker Kanteling WMO van het team Zorg binnen het cluster Sociale Zaken.
Citeertitel Ondermandaat aan de administratief medewerker Kanteling WMO van het team Zorg binnen het cluster Sociale Zaken.
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermandaat
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2013 01-01-2015 nieuwe regelgeving

02-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 50 - 11 december 2013

02122013