Nadere regels inzake standplaatsen

Geldend van 24-12-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels inzake standplaatsen
Citeertitel Nadere regels inzake standplaatsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 5.18

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009 nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437