Subsidieverordening Rotterdam 2014

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening Rotterdam 2014
Citeertitel Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2
  3. artikel 107 van de Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
  4. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 6 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  6. Wet normering topinkomens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1, 2, 2a, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, toelichting

21-12-2023

gmb-2023-561583

2023, nummer 242
26-10-2019 01-01-2024 Artt. 1, 3, 3a, 6, 7, 8, 12, 12a, 13, 14, 17

17-10-2019

gmb-2019-259597

2019-148
01-01-2018 26-10-2019 4e wijziging: artt. 3 t/m 8, 12, 12a, 14 en 15

30-11-2017

gmb-2017-221492

Gemeenteblad 2017, nummer 195
20-05-2017 01-01-2018 3e wijziging: toelichting art. 12

11-05-2017

gmb-2017-84149

Gemeenteblad 2017, nummer 60
01-01-2016 20-05-2017 2e wijziging

17-12-2013

gmb-2016-2023

Gemeenteblad 2015, nummer 232
18-03-2014 01-01-2014 01-01-2016 1e wijziging

13-02-2014

gmb-2014-14036

Gemeenteblad 2014, nummer 24
01-01-2014 01-01-2014 2014-24 wijz. 1

09-07-2013

Gemeenteblad 2013-128

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juli 2013 (raadsvoorstel nr. 1188889); raadsstuk 13GR2071