Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg
Citeertitel Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies Welzijn, Cultuur, Sport en Zorg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014, art. 2, lid 2
  2. Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014, art. 4, lid 3
  3. Algemene subsidieverordening Harderwijk 2014, art. 6, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening Stelpost Welzijn, Cultuur, Sport en Zorg (vastgesteld op vastgesteld op 21 juni 2007) wordt hierbij ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013 nieuwe regeling

13-07-2013

Het Kontakt, 11-09-2013

13.499