Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk

Geldend van 29-04-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk
Citeertitel Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu-water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Keur Waterschap De Dommel 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2011 nieuwe regeling

26-04-2011

Onbekend.

Onbekend.