Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013

Geldend van 11-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013
Citeertitel Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 lid 1, aanhef onder e

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013 Aanpassing regeling

02-07-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 10 juli 2013, week 28, nr. 54

13CV000278