Regeling vervallen per 01-04-2014

Verordening structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 31-03-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2009
Citeertitel Verordening structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Heemstede 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2009 01-10-2009 01-04-2014 Nieuwe regeling

24-09-2009

De Heemsteder, 21 oktober 2009

423293